Shop Mobile More Submit  Join Login
[170309] [GIF] TAEYEON DAY by RinYHEnt [170309] [GIF] TAEYEON DAY by RinYHEnt

Link HQ: 
VERSION động : goo.gl/9z9ZoE
VERSION tĩnh : 
i.imgur.com/mF8ethm.png

RE UP nha -_- nản thiệt, up hoài ko chịu lên gì hết 

- Mới thi xong về thì nhảy vô máy des liền T^T Xin lỗi mình quỡn quá rồi, chủ yếu des nhanh để mừng sinh nhật Taeyeon thôi = )))) Hicc : (((( hình như hơi lag nhỉ 
- Art này để comeback hay debut ở Flavor Library vậy trời :vvv
- Bật mí là như chuẩn bị share psd bên page í :3
________________________________________________
Bullet; Black EDIT BY :iconrinyhent:  
Bullet; Black DON'T EDIT OR REUP AGAIN.
Bullet; Black DON'T SELL OR SHARE ANY WHERE
Bullet; Black CREDIT ME IF YOU USED
Bullet; Black THANK YOU FOR YOUR SUPPORT
Bullet; Pink CONTACT ME : Facebook Facebook
#KingTaeyeonDay 
#태연아_노래해줘서_고마워 
#때때야생일축하해 

Credit: Leepett justblackssi Xiao-Xue salsaura damdangTEAM frustrationYork


:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner Mar 13, 2017
<3
Reply
:iconfl-flavorlibrary:
FL-FlavorLibrary Featured By Owner Mar 9, 2017   Interface Designer
Love Heart bubbles 
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
March 9
Image Size
3.1 MB
Resolution
650×650
Link
Thumb

Stats

Views
544 (3 today)
Favourites
45 (who?)
Comments
2
Downloads
15
×